You are currently viewing Samochodowe płyny eksploatacyjne.

Samochodowe płyny eksploatacyjne.

Samochodowe płyny eksploatacyjne.

Samochody to skomplikowane urządzenia składające się z wielu układów, do których poprawnego działania, prócz podzespołów mechanicznych i elektrycznych, konieczne jest stosowanie płynów eksploatacyjnych. Pełnią one różne funkcje: smarowanie współpracujących podzespołów, chłodzenie i przenoszenie siły.


Do płynów eksploatacyjnych, stosowanych w motoryzacji, należą:

– olej silnikowy;

– olej przekładniowy;

– płyn chłodzący;

– płyn hamulcowy;

– olej hydrauliczny;

– płyn do spryskiwaczy.

                Od początku motoryzacji miały one znaczący wpływ na bezpieczną i bezawaryjną eksploatację samochodów. Postęp technologiczny w konstruowaniu pojazdów powoduje, że wzrastają wymagania związane z parametrami stosowanych płynów eksploatacyjnych. Nieprawidłowy poziom płynu, utrata jego parametrów fizyko-chemicznych, w wyniku zbyt długiej eksploatacji lub usterek, mogą negatywnie wpłynąć na pracę samochodu i bezpieczeństwo użytkowania.

                W motoryzacji istnieje pojęcie „obsługi codziennej”. W nowoczesnych samochodach sprowadza się ona najczęściej jedynie do sprawdzenia wskazań komputera na desce rozdzielczej. Nieprawidłowości najczęściej komunikowane są w formie tekstowej lub świecących kontrolek. Brak komunikatów traktowany jest zazwyczaj jako potwierdzenie sprawności samochodu i zapewnienie bezpiecznego użytkowania. Ale czy na pewno?

               Jeszcze nie tak dawno obsługa codzienna wymagała od kierowcy regularnego sprawdzania poziomu płynów eksploatacyjnych, ciśnienia w ogumieniu, stanu oświetlenia. Organoleptyczna ocena płynów, pozwalająca ocenić nie tylko ich właściwy poziom, ale również jakość (przejrzystość, zapach, zmiany barwy i lepkości), pozwalała często zaobserwować niepokojące objawy, mogące wskazywać na konieczność ich wymiany lub wystąpienie usterki w samochodzie. Przykładem może być uszkodzona chłodnica oleju, na co wskazuje pojawienie się oleju w płynie chłodniczym. Wczesne wykrycie tej niesprawności może uchronić przed pęknięciem gumowych węży układu chłodzenia, gwałtownym wyciekiem płynu i, w następstwie, możliwym przegrzaniem silnika co zazwyczaj prowadzi do jego uszkodzenia.

               W nowoczesnych pojazdach nad poziomem płynów eksploatacyjnych czuwa elektronika. Wiele pojazdów jest wyposażonych w systemy informujące kierowców o zbyt niskim poziomie oleju silnikowego, jego stanie oraz konieczności wymiany. W przypadku większości płynów eksploatacyjnych kierowca może liczyć na komunikat wskazujący na ich zbyt niski poziom. Jednak wiele układów nie jest monitorowanych i jedynie okresowa kontrola pozwala na stwierdzenie, czy nie nastąpiły ubytki poziomu płynu zagrażające poprawnej pracy. Dotyczy to na przykład dyferencjałów mostów napędowych i skrzyń biegów.

Większość kierowców zapomina o znaczeniu płynów eksploatacyjnych. Czynności serwisowe najczęściej ograniczają się do wymiany oleju silnikowego w odpowiednim czasie i dolania płynu do spryskiwaczy. Część kierowców zapomina nawet o tym. Coraz mniej użytkowników pamięta o okresowej wymianie płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, oleju przekładniowego czy hydraulicznego. Dbałość o wysoką jakość płynów eksploatacyjnych i ich regularną ich wymianę zapewnia długą i bezawaryjną pracę takich układów jak układ napędowy, hamulcowy czy chłodzenia.

              Niestety część mechaników zapomina o poinformowaniu swoich klientów o konieczności wymiany niektórych płynów lub informują, że w danym pojeździe ich się nie wymienia. Należy jednak pamiętać, że samochody eksploatowane są często w niesprzyjających warunkach: niskie temperatury zimą, wysokie latem, wilgoć i zapylenie powietrza nie sprzyjają pracy podzespołów. Ma to również wpływ na parametry stosowanych płynów i ich pogarszanie w czasie (np. wpływ wilgoci na płyn hamulcowy). Do tego reakcje chemiczne zachodzące pod wpływem tlenu i temperatury, związane z utlenianiem samego płynu lub dodatków, prowadzą często do zaniku funkcji ochronnych, a wręcz do agresywnego oddziaływania na dany układ.

                Pomimo świadomości kierowcy związanej z koniecznością okresowej wymiany płynów eksploatacyjnych problemem może stać się dobór czynnika o odpowiednich parametrach i poprawne określenie terminów wymiany. Dlatego warto skorzystać z wizyty w warsztacie samochodowym i wiedzy wykwalifikowanego mechanika.

                Ze względu na to, że bardzo często mamy kontakt z pojazdami, w których mechanik popełnił błąd w doborze płynów eksploatacyjnych lub niepoprawnie określił termin ich wymiany w kolejnych artykułach opiszemy te najczęściej stosowane. 

Dodaj komentarz